W dniu 26 czerwca 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach  konsultacji dotyczących propozycji przepisów do projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, dotąd nieregulowanych w przepisach z zakresu telekomunikacji (wideoidentyfikacji abonenta, zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych, działań regulatora na wypadek upadłości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego) oraz certyfikatów do audytu telekomunikacyjnego.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.