W dniu 25 maja 2020 r. ukazał się na portalu Bankier.pl wywiad Pełnomocnika Ministra Finansów ds Informatyki, Pana Przemysława Kocha. Według najlepszej wiedzy naszych ekspertów szereg informacji przekazanych  w wywiadzie nie ma pokrycia w faktach i  wprowadzać czytelnika w błąd. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem KIGEiT w tej sprawie.