KIGEiT wystosowała apel do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o ograniczenie zakresu stosowania kas wirtualnych do pierwszej grupy podatników wskazanych przez Ministra Finansów w § 1 pkt. 1 projektu Rozporządzenia z 23 kwietnia 2020 roku , tj. do przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego (…), a następnie przeprowadzenie w oparciu o pilotaż w tej grupie dogłębnych analiz związanych ze szczelnością rozwiązania oraz ryzyk związanych z bezpieczeństwem ich stosowania.

Podczas prowadzonych dotychczas konsultacji projektu rozporządzania wiele podmiotów sygnalizowało, że przedwczesne wprowadzenie kas wirtualnych spowoduje trudną do oszacowania, gigantyczną nieszczelność w poborze podatku VAT.

Apel podpisali: Stefan Kamiński – prezes KIGEiT, prof. Witold Modzelewski – profesor nauk prawnych, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, dr Marian Szołucha – dr nauk ekonomicznych, Instytut Prawa Gospodarczego oraz Marcin Monkiewicz – prezes Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej.

APEL KIGEiT