Problem wirtualnych kas fiskalnych nabiera wyjątkowego znaczenia – ich pochopne wprowadzenie może oznaczać ogromne straty dla budżetu Państwa. Czy w obecnej sytuacji – jako państwo u progu recesji -możemy sobie na to pozwolić?

22 maja 2020 r. o godz. 10.00 odbyła się konferencja online organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, w trakcie której omówiono m. in. dwa aspekty: niebezpieczeństwo wykorzystania wirtualnych kas fiskalnych oraz rozszczelnienie systemu fiskalnego w branżach wrażliwych na przykładzie HoReCa.

W konferencji udział wzięli:

  • Stefan Kamiński – prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
  • prof. Witold Modzelewski – profesor nauk prawnych, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych
  • dr Marian Szołucha – dr nauk ekonomicznych, Instytut Prawa Gospodarczego
  • Marcin Monkiewicz – prezes Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej

Zapis konferencji znajduje się pod linkiem  https://www.facebook.com/KIGEiT/videos/230486494918043