W dniu 22 maja 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach ponownych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.