Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Projekt ten uwzględnia częściowo uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Ministerstwo kieruje więc prośbę o zajęcie stanowiska w terminie 3 dni. Jednocześnie zaznaczając, że brak stanowiska zostanie potraktowany jako uzgodnienie projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 22 maja 2020 roku zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.