Izba zachęca do zapoznania się z opublikowanym w dniu 20 maja 2020 roku raportem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) nt. Powszechny postęp do szybkiego internetu (infrastruktura). Wynika z niego, że do rozbudowy infrastruktury internetowej w Polsce potrzebna jest stabilność regulacji, level playing field dla wszystkich uczestników ekosystemu, dalsze uelastycznianie przepisów środowiskowych i budowlanych, a także finansowe impulsy stymulujące inwestycje w infrastrukturę. KIGEiT uczestniczyła w konsultacjach raportu.

Eksperci ZPP podkreślają, że w ostatnich latach dokonano już szeregu działań służących rozwojowi infrastruktury (choćby w ramach „megaustawy”, czy uruchomieniu środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), jednak z punktu widzenia skali wyzwania, jakie stoi przed Polską, konieczne jest dodatkowe zwiększenie wysiłków.

ZPP zapowiedziało, że w najbliższym czasie przedstawi raport, jak tą infrastrukturę wykorzystać w sektorze publicznym oraz biznesie.