Z Ministerstwa Finansów (MF) otrzymaliśmy pismo dotyczące konsultacji projektu  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Informacje o przebiegu procesu legislacyjnego znajdą Państwo na stronach RCL .
W związku z powyższym 21.05.2020 KIGEiT  wysłała do MF pismo z uwagami  dot. projektu .