Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących KIGEiT (SDFUR)

Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SDFUR), powstała 6 listopada 2002 roku. Sekcję założyło 11 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są producenci, dostawcy, integratorzy oraz projektanci związani z rynkiem urządzeń fiskalnych. Członkowie sekcji produkują lub dostarczają urządzenia fiskalne do rejestracji obrotów związanych z podatkiem VAT, software lub zajmują się usługami i serwisem w tej dziedzinie. Do podstawowych zadań SDFUR KIGEiT należy:

  • wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku fiskalnych urządzeń rejestrujących,
  • reprezentowanie i ochrona interesów dostawców fiskalnych urządzeń rejestrujących względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczpospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
  • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży dostawców fiskalnych urządzeń rejestrujących. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SDFUR.

Aktualności SDFUR

Stanowiska i opinie SDFUR

Władze Sekcji

Członkowie Sekcji

  1. Piotr Chronowski – Przewodniczący (COMP O/NOVITUS)
  2. Piotr Ślęzak – Wiceprzewodniczący (POSNET POLSKA)
  3. Jan Siwy – Sekretarz  (COMP O/NOVITUS)
  4. Marcin Drągowski – Członek (DATECS-POLSKA)
  5. Krzysztof Murawski – Członek (EDATA POLSKA)

CZŁONKOSTWO W SEKCJI DOSTAWCÓW FISKALNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.