Ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. W nowym rozporządzeniu przewidziano rozwiązania techniczne w konstrukcji kas fiskalnych, by kasy te mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego. W odniesieniu do wymagań technicznych dla kas o zastosowaniu specjalnym obowiązują dwa warianty: – kasa w automacie, która zawiera drukarkę; – kasa w automacie, która nie zawiera drukarki. Kasy niezawierające w swojej konstrukcji drukarki mają stanowić ułatwienie dla podatników. Szacuje się, że zmiany mogą dotyczyć w sumie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy podatników, którzy używają kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, w tym kas online. Rozporządzenie obowiązuje od 16 marca 2023 roku. Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo <tutaj>. Sprawą w KIGEiT zajmuje się Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR).