Ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Wprowadzane rozwiązanie daje podatnikowi możliwość wyboru niewystawiania paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, przy prowadzeniu ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas. Rozporządzenie obowiązuje od 16 marca 2023 roku. Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo <tutaj>. Sprawą w KIGEiT zajmuje się Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR).