Komisja (UE) zaproponowała ustawę o zerowym poziomie netto dla przemysłu (Net-Zero Industry Act), aby zwiększyć skalę produkcji czystych technologii w UE i upewnić się, że Unia jest dobrze wyposażona do przejścia na czystą energię. Inicjatywa ta została ogłoszona przez przewodniczącą von der Leyen w ramach planu przemysłowego Zielonego Ładu. Proponowane rozporządzenie musi teraz zostać omówione i uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej przed jego przyjęciem i wejściem w życie. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>. Sprawą w KIGEiT zajmuje się Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids KIGEiT (SIS-SG).