Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących KIGEiT (SDFUR)

Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SDFUR), powstała 6 listopada 2002 roku. Sekcję założyło 11 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są producenci, dostawcy, integratorzy oraz projektanci związani z rynkiem urządzeń fiskalnych. Członkowie sekcji produkują lub dostarczają urządzenia fiskalne do rejestracji obrotów związanych z podatkiem VAT, software lub zajmują się usługami i serwisem w tej dziedzinie. Do podstawowych zadań SDFUR KIGEiT należy:

 • wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku fiskalnych urządzeń rejestrujących,
 • reprezentowanie i ochrona interesów dostawców fiskalnych urządzeń rejestrujących względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczpospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży dostawców fiskalnych urządzeń rejestrujących. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SDFUR.

Aktualności SDFUR

 • Spotkanie SDFUR 22.11.2017

  W dniu 22.11.2017 odbyło się w siedzibie KIGEiT spotkanie Sekcji SDFUR poświęcone omówieniu spraw bieżących, w tym kwestii związanych z projektem e-paragon. Zdecydowano również o
  Czytaj więcej
 • Spotkanie SDFUR 22.11.2017

  22 listopada 2017 odbyło się spotkanie Sekcji SDFUR poświęcone omówieniu spraw bieżących, w tym kwestii związanych z projektem e-paragon w świetle informacji z MR. Zdecydowano
  Czytaj więcej
 • Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju 10.11.2017

  10 listopada 2017  na zaproszenie wicedyrektor  Marianny Sidoroff (Ministerstwo Rozwoju, Departament Gospodarki Elektronicznej) odbyło się spotkanie przedstawicieli SDFUR KIGEiT, Ministerstwa Rozwoju (MR), Ministerstwa Finansów (MF)
  Czytaj więcej
 • ZC SDFUR – 26.10.2017

  26 października 2017 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) KIGEiT . Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy i miało na
  Czytaj więcej

Stanowiska i opinie SDFUR

  Władze Sekcji

  Członkowie Sekcji

  1. Piotr Chronowski – Przewodniczący (COMP O/NOVITUS)
  2. Piotr Ślęzak – Wiceprzewodniczący (POSNET POLSKA)
  3. Jan Siwy – Sekretarz  (ELZAB)
  4. Marcin Drągowski – Członek (DATECS-Polska)
  5. Krzysztof Murawski – Członek (EDATA POLSKA)

  CZŁONKOSTWO W SEKCJI DOSTAWCÓW FISKALNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

  Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.