Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G” jest efektem opracowanego przez naszą Izbę w 2015 roku „Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu„, w którym zdefiniowaliśmy zakres i sposób monitorowania tempa innowacyjnego rozwoju gospodarki. W oparciu o ten program prowadzimy konsultacje oraz okresowe przeglądy dokonań i wyzwań, jakie niesie ze sobą cyfryzacja i postęp techniczny. Na tegorocznym Forum Gospodarczym TIME, organizowanym przy współpracy Izb gospodarczych przemysłu ICT zobowiązaliśmy się, że po Forum przedstawimy podsumowanie z uzgodnień, które ustaliliśmy w trakcie konferencji. Nasza „Opowieść o Społeczeństwie 5G”  jest właśnie takim podsumowaniem, którą chcemy Państwu zaprezentować.

Jest to pierwsze wydanie. Liczymy, na Państwa komentarze i sugestie, które wzbogacą kolejne wydania opracowania. Uwagi mogą Państwo przesyłać na nasz adres poczty elektronicznej.

Materiały do pobrania:

  1. Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G” (ENG)
  2. ZAŁĄCZNIK 1 – „Koncepcja, funkcjonalności i korzyści z budowy 5G” (ENG)
  3. ZAŁĄCZNIK 2 – „Uwarunkowania techniczne rozwoju sieci 5G” (ENG)
  4. ZAŁĄCZNIK 3 – „Bezpieczeństwo w ekosystemie sieci 5G” (ENG)