W dniu 25 czerwca 2019 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE (L 169/1) rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.
Nowe przepisy mają poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zapewnić, by do obywateli trafiały wyłącznie produkty spełniające stosowne wymogi. Niespełniające wymogów produkty wprowadzane na rynek UE zakłócają konkurencję i stanowią zagrożenie dla konsumentów i użytkowników końcowych.
Rozporządzenie wejdzie w życie 16 lipca 2019 roku, a jego postanowienia będą obowiązywać od dnia 16 lipca 2021 roku.