Raporty Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji Dyrektywy WEEE

KIGEiT informuje, że są już dostępne i opublikowane przez KE dwa raporty, które będą stanowić podstawę do prac nad rewizją dyrektywy WEEE:

UNU-EHS WEEE study report (4 535 kB) + Aneksy ( 2 874 kB)