KOMITET POLITYKI HANDLOWEJ

Komitet Polityki Handlowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KPH) zajmuje się sprawami regulacji celnych dla szeroko rozumianego sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego.

Do zadań Komitetu należy:

 • opiniowanie i udział w konsultacjach środowiskowych nowych aktów prawnych i zmian do ustaw związanych z szeroko rozumianymi sprawami celnymi oraz związanych z nimi aktów wykonawczych – wydawanych przez organy ustawodawcze i wykonawcze RP a otrzymanych do konsultacji środowiskowych,
 • udział rozpoczętych postępowaniach związanych z ustanawianiem zawieszeń i kontyngentów dla szeroko rozumianego sektora elektronicznego, telekomunikacyjnego i elektrotechnicznego – dotyczy to postępowań przed administracją RP jak i UE (Taxation and Customs Union),
 • współpraca z administracją RP i UE przy ustanawianiu klasyfikacji celnych dotyczących sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
 • udział rozpoczętych postępowaniach antydumpingowych dla sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
 • współpraca z organizacjami branżowymi UE w tym z DigitalEurope i ORGALIME w wypracowywaniu stanowisk w sprawach szeroko rozumianej polityki celnej na szczeblu UE i WTO,
 • informowanie o nowych regulacjach w RP i UE związanych ze sprawami celnymi – poprzez wydawanie Biuletynu Regulacji Celnych – selekcja informacji następuje pod kątem szeroko rozumianego sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów z zakresu prawa celnego.

Aktualności KPH

 • Umowa o wolnym handlu UE-Indonezja

  Odbyła się kolejna runda negocjacyjna umowy o wolnym handlu UE-Indonezja. W ramach zobowiązań do przejrzystości Komisja Europejska opublikowała 17.01.2020 roku sprawozdania podsumowujące postępy poczynione podczas ostatnich rund negocjacyjnych
  Czytaj więcej
 • Umowa o wolnym handlu UE-Nowa Zelandia

  Odbyła się kolejna runda negocjacyjna umowy o wolnym handlu UE-Nowa Zelandia. W ramach zobowiązań do przejrzystości Komisja Europejska opublikowała 17.01.2020 roku sprawozdania podsumowujące postępy poczynione podczas ostatnich rund
  Czytaj więcej
 • Umowa o wolnym handlu UE-Wietnam – nowe informacje

  Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęła zalecenia dotyczące umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) i umowy o ochronie inwestycji UE-Wietnam (IPA).
  Czytaj więcej
 • Informacja państw UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania 

  W Dzienniku Urzędowym UE (C16/2020) ukazała się informacja dotycząca kontroli obrotu towarami podwójnego przeznaczenia. Ponadto Komisja oraz państwa członkowskie podjęły decyzję o opublikowaniu również dodatkowych informacji
  Czytaj więcej

Skład Komitetu:


Kontakt do Komitetu Polityki Handlowej: gdrc@kigeit.org.pl