Imprezy KIGEiT

11 Forum Gospodarcze TIME 2019

Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom bardziej otwartym na współdziałanie i współpracę. Celem jest uruchamianie mechanizmów pozwalających na opłacalne współdzielenie zasobów z podmiotami zewnętrznymi. Rosnące znaczenie ekonomii skali w połączeniu z możliwościami lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji. Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności.

X-te FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji nad konsekwencjami wspomnianych powyżej zmian. Podsumowaniem ubiegłorocznych dyskusji był apel o przyspieszenie procesów modernizacyjnych. Nowa technika i związane z nią technologie najszybciej rozwijają się na największych rynkach. Rozmiar rynku UE jest zasobem, który daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. W czasie ubiegłorocznych obrad zwrócono uwagę na szereg zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym. Zebrane postulaty i przemyślenia wykorzystywaliśmy w dyskusjach, jakie toczą się obecnie we wszystkich krajach UE. Apelowaliśmy o jak najszybsze podejmowanie praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przedstawiliśmy w oddzielnych raportach i dokumentach, które wykorzystujemy w czasie konsultacji na temat potrzeb regulacyjnych dotyczących sieci 5G i przemysłu 4.0.

Imprezy organizowane we współpracy

 • Zapraszamy na szkolenie o planowanych zmianach w VAT.

  Pragniemy Państwa poinformować, iż w Sejmie trwają prace nad dwoma projektami ustaw zmieniających ustawę o VAT. Projekty zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Gospodarki.
  Czytaj więcej
 • Akademia Komunikacji

  Bezpłatne szkolenie z zakresu komunikacji kryzysowej dla przedstawicieli Firm członkowskich Izby. 23 kwietnia br. odbędzie się drugie szkolenie organizowane w ramach cyklu edukacyjnego Akademia Komunikacji
  Czytaj więcej
 • Akademia Komunikacji

  Z początkiem grudnia 2011 r. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji inauguruje cykl szkoleń z zakresu komunikacji oraz public relations pod nazwą „Akademia Komunikacji KIGEiT”.
  Czytaj więcej