Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, na których spoczywa ciężar rozbudowy infrastruktury spotykają się z rozbieżnościami w interpretacjach w zakresie trybu realizowania stacji bazowych na istniejących budynkach. Docierające do Izby sygnały o tych rozbieżnościach w interpretacji nowych przepisów na poziomie powiatowych inspektoratów sprawiły, że zdecydowaliśmy się zlecić przygotowanie stosownej ekspertyzy prawnej autorytetowi w dziedzinie prawa administracyjnego prof. Markowi Wierzbowskiemu. Zgodnie z przeprowadzoną analizą przepisów i orzecznictwa, w opinii Profesora, należy uznać, że zasadą w odniesieniu do stacji bazowych telefonii komórkowych, instalowanych na istniejących obiektach, jest wykonywanie ich na podstawie zgłoszenia (jeśli ich wysokość przekracza 3 m) lub bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia (jeśli wysokość nie przekracza 3 metrów).

Opinia prawna z dnia 22 listopada 2021 r. autorstwa Prof. Wierzbowskiego, dotycząca trybów, w jakich stacje bazowe telefonii komórkowej mogą być instalowane na istniejących obiektach budowlanych.