W dniu 26 listopada 2021 r. Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko dotyczące wybranych aspektów w zakresie projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.