W dniu 24 listopada 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, które było poświęcone wyborom nowych władz Izby . W wyniku decyzji Walnego Zgromadzenia skład nowych władz Izby w kadencji 2021-2024 przedstawia się następująco:


Prezesem Izby (w wyborach bezpośrednich) został ponownie wybrany Stefan Kamiński.


Rada Izby w kadencji 2021-2024 będzie składać się z 25 osób. Decyzją Walnego Zgromadzenia w skład Rady Izby weszły następujące osoby, które wybrały także nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady:

 1. Andrzej Abramczuk — Przewodniczący (NETIA)
 2. Ryszard Rybus — Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 3. Cezary Albrecht — członek (T-MOBILE POLSKA)
 4. Mariusz Busiło — członek (AERO 2)
 5. Mirosław Klepacki — członek (APATOR)
 6. Mariusz Kondraciuk – członek (SIEMENS)
 7. Olaf Krynicki – członek (SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA)
 8. Piotr Kuriata — członek (P4)
 9. Krzysztof Kwaczyński — członek
 10. Jacek Łęgiewicz – członek (SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA)
 11. Paweł Łuczak— członek (CYFROWY POLSAT)
 12. Jerzy Migduła — członek (FAWAG)
 13. Mariusz Miszewski — członek (DGT)
 14. Justyna Oracz — członek (FANTASY EXPO)
 15. Andrzej Ostrowski — członek (OSTROWSKI)
 16. Jakub Paluch — członek
 17. Bartosz Panek — członek (ELZAB)
 18. Zbigniew Stanasiuk — członek
 19. Piotr Staniszewski— członek (SYMMETRA)
 20. Andrzej Szymański — członek (LANDIS+GYR)
 21. Witold Świątkowski — członek (ANDRA)
 22. Jarosław Wilk — członek (COMP S.A. – ODDZ. NOVITUS)
 23. Lidia Zamecka — członek (CYFROWY POLSAT)
 24. Mariusz Zejdler — członek (LUCATEL)
 25. Dorota Żurkowska – Bytner — członek (TVN)

Zarząd Izby w kadencji 2021-2024 będzie składać się z 9 osób. Na wniosek Prezesa Izby Rada Izby powołała nowy Zarząd, w skład którego weszły następujące osoby:

 1. Stefan Kamiński — Prezes (KIGEiT)
 2. Jarosław Tworóg — Wiceprezes (KIGEiT)
 3. Krzysztof Chełpiński — Członek (STB24)
 4. Sławomir Chmielewski — Członek (TP TELTECH)
 5. Dariusz Działkowski — Członek (CYFROWY POLSAT)
 6. Eugeniusz Gaca — Członek
 7. Jacek Łukaszewski –  czlonek (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
 8. Janusz Sitek — członek – (ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
 9. Michał  Wieczerzycki — Członek (JABIL POLAND)

Komisja Rewizyjna w kadencji 2021-2024 będzie składać się z 5 osób. Decyzją Walnego Zgromadzenia w skład Komisji Rewizyjnej Izby weszły następujące osoby, które wybrały także nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego:

 1. Przemysław Jurgiel-Żyła — Przewodniczący (Movens Venture Capital)
 2. Dariusz Kowalczyk-Tomerski – Wiceprzewodniczący (TP TELTECH)
 3. Piotr Dumania — członek (ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKII)
 4. Zdzisław Nowak – członek (SFERISK IDBG POLSKA)
 5. Jarosław Wojtulewicz – członek (APATOR)

Komisja Rozjemcza w kadencji 2021-2024 będzie składać się z 5 osób. Decyzją Walnego Zgromadzenia w skład Komisji Rozjemczej Izby weszły następujące osoby, które wybrały także nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego:

 1. Robert Uklański — Przewodniczący (INSTYTUT RYNKU ELEKTRONICZNEGO)
 2. Maciej Pabisiak — Wiceprzewodniczący
 3. Piotr Derbis — członek (LANDIS+GYR)
 4. Krzysztof Heller — członek (INFOSTRATEGIA)
 5. Jacek Tomaszewski — członek (SEMICON)

Gratulujemy wszystkim osobom wyboru i życzymy aby służyli swoją radą i doświadczeniem w realizacji planów Izby.

Szczegółowe sprawozdanie z wyborów nowych władz, roześlemy do wszystkich członków Izby w osobnej korespondencji.