Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał KIGEiT informację, że Ambasada RP w Waszyngtonie przygotowuje nowy projekt promocji polskich innowacyjnych technologii na rynku USA. Założeniem projektu będzie przygotowanie serii grafik i infografik prezentujących inspirujące polskie firmy technologiczne i rozwiązania działające już na amerykańskim rynku, które następnie będą prezentowane w mediach oraz kanałach społecznościowych.
Celem kampanii jest m.in.:

  • budowa wizerunku Polski w USA jako kraju pochodzenia innowacyjnych technologii, kreatywnych rozwiązań oraz inspirujących przedsiębiorców,
  • wsparcie wizerunku polskich firm technologicznych, które już działają na amerykańskim rynku, a także wzmacnianie pozytywnego obrazu polskich przedsiębiorców w USA,
  • inspirowanie kolejnych firm technologicznych z naszego kraju do wchodzenia na rynek amerykański poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów polskich startupów, które osiągają już pierwsze sukcesy w USA.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem w tego typu projekcie, lub znają Państwo inne inspirujące polskie firmy technologiczne, które budują swoją obecność na amerykańskim rynku, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Ambasadą RP w Waszyngtonie pod adresem Rafal.Sordyl@msz.gov.pl do dnia 7 grudnia 2021 r.
Zaproszenie skierowane jest szczególnie do polskich firm technologicznych, które:

  • są już obecne na amerykańskim rynku, lub
  • posiadają lub posiadały w przeszłości amerykańskich partnerów lub klientów, lub
  • są obecnie w trakcie wdrażania w USA przynajmniej jednego projektu.

Ministerstwo nie może zagwarantować, że wszystkie zgłoszone firmy będą w stanie wziąć udział w obecnej edycji projektu, jednak zapewnia, że żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi.