W dniu 8 stycznia 2018 r. PIIT, PIKE i KIGEiT opublikowały komentarz w sprawie przyjętej 4 stycznia 2018 r. przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne. Projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego zaproponowany przez Ministerstwo Cyfryzacji to nie jest krok naprzód ku Polsce cyfrowej, to niestety w wielu aspektach bieg wsteczny utrwalający skansen papierologii, ograniczający możliwość kreowania nowoczesnych usług dla polskich Klientów.