Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji do konsultacji projekt „Strategii „5G dla Polski”, z prośbą o zgłoszenie uwag do ww. projektu. Zapraszamy zainteresowanych do składania uwag do dnia 7 lutego 2018 r. Pełny tekst o rozpoczęciu konsultacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Uwagi można także przesłać do naszej Izby na adres: kigeit@kigeit.org.pl.