Ministerstwo Cyfryzacji przekazało wiadomość o rozpoczęciu przez Radę ds. Cyfryzacji konsultacji w zakresie rekomendacji dot. Cyfrowej Transformacji Gospodarki z komponentem Security by Design. Ministerstwo zachęca do zapoznania się z materiałami oraz wypełnienia ankiety. Celem tej ankiety i konsultacji jest wyłonienie Rekomendacji, które są najbardziej istotne aby proces cyfrowej transformacji gospodarki nastąpił szybciej, pełniej. Wyniki konsultacji posłużą do przedstawienia ostatecznej rekomendacji Rady ds. Cyfryzacji.

Do prac w tym zakresie został powołany Zespół roboczy nr 2 Rady, zajmujący się systemowym wsparciem dla cyfrowej transformacji gospodarki. Ma on stworzyć listę dobrych praktyk w zakresie zachęt dla przedsiębiorców oraz zaproponować konkretne zmiany legislacyjne, zachęty, produkty/usługi. Efektem prac ma być przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarki oraz zwiększanie jej cyberbezpieczeństwa i budowa/zwiększenie świadomości po stronie przedsiębiorców o potrzebach zmian (dzięki wsparciu komunikacyjnemu MC). Rada przygotowała propozycje rekomendacji członków zespołu roboczego  w zakresie wybranych punktów projektu.
UWAGA: Ankieta będzie aktywna do końca stycznia 2018 r.