Ministerstwo Cyfryzacji, w związku z otrzymywanymi pytaniami dotyczącymi dalszych prac nad rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (ePrivacy) przekazało informację, że Prezydencja opracowała kolejną wersję przepisów, do omówienia na grupie roboczej H5. Dokument ten oraz raport z postępu prac są dostępne na stronie Rady UE <tutaj>. Izba na bazie uwag otrzymanych od członków przygotowała stanowisko dotyczące prac nad rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej.