Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-13/2018 (decyzja)

Data wydania decyzji:  2018-01-16

Sygnatura akt:  DNR-730-316(8)17/18(KS)

Uczestnicy postępowania:  BEMKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jawczycach