UWAGA!!! Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska” został przedłużony do 2 lutego.


Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała XXVIII edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 22 stycznia 2018 roku.
Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych.
Laureaci Konkursu otrzymają prawo do wykorzystania Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Na Laureatów Konkursu czeka również pakiet promocyjny – zniżki na reklamę w mediach współpracujących z Fundacją, możliwość skorzystania ze wspólnych kampanii promocyjnych pod szyldem „Teraz Polska”, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych współorganizowanych przez Fundację, czy członkostwo w Klubie „Teraz Polska”, zrzeszającym dotychczasowych Laureatów Konkursu.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90% respondentów uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa oraz jego oferty wśród odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym.
Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska”. Według Laureatów Godło „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki Firmy, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w 18 czerwca 2018 roku. Podczas Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (do pobrania tutaj),

  • następnie do dnia 22 stycznia 2018 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną,

  • wnieść opłatę konkursową.

Członkowie naszej Izby są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł. W celu skorzystania z tej oferty należy w ankiecie rejestracyjnej – w polu źródło informacji o konkursie wpisać nazwę naszej izby.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 22 stycznia 2018 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych – od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych – od przychodu netto firmy w roku 2016.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Fundacji –www.terazpolska.pl

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o Kontakt z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl