Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-2/335/2017 (decyzja)

Data wydania decyzji:   2017-12-29

Sygnatura akt:  DNR-730-219(17)/17(IS)

Uczestnicy postępowania:  LC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie