Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT)

Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SOT), powstała 7 lutego 2002 roku. Sekcję założyło 15 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są operatorzy stacjonarni i komórkowi, a także operatorzy transmisji danych. Do podstawowych zadań SOT KIGEiT należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku telekomunikacyjnego.
 • Reprezentowanie i ochrona interesów operatorów telekomunikacyjnych względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczpospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.
 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży telekomunikacyjnej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SOT KIGEiT .

Aktualności SOT

Stanowiska SOT

  Opinie Prawne

   Władze Sekcji

   1. Eugeniusz Gaca – Przewodniczący
   2. Wojciech Dziomdziora – Sekretarz (NEXERA)
   3. Michał Banasiuk – Wiceprzewodniczący (POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY)
   4. Łukasz Bielak – Wiceprzewodniczący (NETIA)
   5. Radosław Fotyga – Wiceprzewodniczący (TELEGO)
   6. Janusz Górski – Wiceprzewodniczący (T-MOBILE POLSKA)
   7. Ewa Maliszewska – Wiceprzewodnicząca (EXATEL)
   8. Rafał Pietrzak – Wiceprzewodniczący (AITON CALDWELL)
   9. Piotr Szczucki – Wiceprzewodniczący (MULTIMEDIA POLSKA)
   10. Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący (SFERIA)
   11. Małgorzata Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca (P4)

   CZŁONOSTWO W SEKCJI OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH KIGEiT

   Firma starająca się o członkostwo w Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych musi być członkiem Izby. Firma aby zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji  i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych w KIGEiT.

   Posiedzenia Zarządu SOT w kadencji 2018-2021

   XIX Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 19.05.2020 r.

   XIX posiedzenie odbyło się zgodnie z planem w dniu 19 maja 2020 roku w formie wideokonferencji. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności poruszone zostały następujące tematy: aukcja 5G, rozporządzenie ws. minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, prace w zakresie projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy. Odnotowano wysłanie do Sejmu (30.04.2020) i Senatu (04.05.2020) stanowiska Sekcji ws. rządowego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W związku z nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz nowelizacją Prawa budowlanego, postanowiono zweryfikować jaki wpływ powyższe zmiany mają na procesy inwestycyjne, w tym również w kontekście sieci 5G. Na zakończenie ustalono, że XX posiedzenie Zarządu SOT odbędzie się w ramach wideokonferencji w dniu 9 czerwca 2020 roku o godz. 10:00.

   XVIII Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 23.04.2020 r.

   W związku z zaistniałą sytuacja związaną z rozwojem koronawirusa, XVIII posiedzenie zarządu SOT odbyło się dopiero w dniu 23 kwietnia 2020 r. w ramach telekonferencji. Podczas telekonferencji podsumowano dotychczasowy przebieg konsultacji i warsztatów w zakresie projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Pozytywnie skomentowano wydanie rozporządzenia, dzięki któremu operatorzy telekomunikacyjni mogą wystąpić o informację (Policja i Wojewodowie), czy pod adresem, pod którym zaplanowano czynności montażowe, czy serwisowe przebywają osoby objęte koronawirusową kwarantanną, dozorem epidemiologicznym lub już zainfekowanePoinformowano o ułatwieniach dla masztów przegłosowane przez Sejm w ramach nowelizacji ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Oznacza to m.in. skrócenie terminów instalacji tymczasowych masztów, czy prawo asysty policyjnej w przypadku konieczności uzyskania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach prywatnych – na czas trwania epidemii. Skomentowano również ostatnie ataki przeciwników łączności w standardzie 5G. Zastanawiano się też nad skutkami zawieszenia aukcji 5G. Dyskutowano o rozwiązaniach zapewniających m.in. darmowy dostęp do interentu dla uczniów, oferty zeroratingowe, wykaz stron z dostępem nawet w przypadku wyczerpania pakietu danych w abonamencie. Ustalono, że kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się w formie wideokonferencji w dniu 19 maja 2020 roku.

   XVII Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 04.02.2020 r.

   XVII posiedzenie odbyło się 04 lutego 2020 r. w siedzibie firmy SFERIA S.A. w Warszawie. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw oraz podsumowaniu przygotowań do Forum Gospodarczego TIME. Poruszone zostały następujące tematy: decyzje UKE w zakresie dostępu do kabli telekomunikacyjnych, druga runda postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości z pasma 3,4-3,8 GHz na potrzeby sieci 5G, refarmingu pasma 700 MHz, opłaty w roamingu UE w związku z Brexitem, a także zmiany w Prawie budowalnym oraz w prawie geodezyjnym i kartograficznym. W związku ze zmianami w planach zawodowych wyrażono słowa uznania i podziękowania dla Andrzeja Szczerby za zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz Sekcji. Kolejne posiedzenie zarządu SOT zaplanowano na drugi dzień Forum Gospodarczego TIME, czyli na dzień 10 marca 2020 roku.

   XVI Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 14.01.2020 r.

   XVI posiedzenie odbyło się 14 stycznia 2020 r. w siedzibie Netii w Warszawie. Spotkanie rozpoczęto od złożenia życzeń na Nowy Rok oraz podziękowań za miniony rok wspólnej pracy. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności poruszone zostały następujące tematy: regulacje w zakresie PEM, zobowiązania samorządów w zakresie stawki za zajęcie pasa drogowego wynikające z megaustawy, nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego, spis powszechny w kontekście inwentaryzacji, temat środków na pożyczki szerokopasmowe w kontekście usług Smart City. Pozostała część spotkania poświęcona została przygotowaniom wynikającym z zaangażowania się Sekcji w trzy panele.

   XV Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 18.12.2019 r.

   XV posiedzenie odbyło się 18 grudnia 2019 r. w restauracji Jack`s Cinema w Warszawie. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności zwrócono uwagę na zwiększający się zakres żądań UKE w wezwaniach kierowanych do operatorów telekomunikacyjnych. Jest to temat który Sekcja podejmie w najbliższym czasie. Przypomniano również ustalenia ze spotkania przedstawicieli Izb z przedstawicielami GUS, które miało miejsce w dniu 19 listopada 2019 r. GUS wycofuje się z żądania przekazania danych, do poszczególnych operatorów zostanie przesłana stosowna informacja, obecnie zgodnie z ustawami, termin na przekazanie danych to 26 lutego 2020 r. Odnotowano także, że wspólne stanowisko KIGEiT i PIKE stanowiące odpowiedź na wezwania Prezesa UKE odnośnie warunków udostępniania przez OSD słupów energetycznych dla operatorów telekomunikacyjnych, zostało przesłane do UKE. Podjęto również ustalenia co do dalszych działań dotyczących decyzji FTR oraz decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 14 stycznia 2020 r.


   Zgromadzenie Członków SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 18.12.2019 r.

   W dniu 18 grudnia 2019 roku w restauracji Jack`s Cinema w Warszawie, odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Przedstawiono na nim sprawozdanie z działalności Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych za ubiegły okres (od listopada 2018 r. do listopada 2019 r.). Podkreślono, że w tym okresie Sekcja wystosowała ponad 190 pism (stanowisk, pism procesowych). Został również ustalony plan pracy Sekcji na rok 2020. Omówiono również zakres paneli na FG TIME, za które odpowiada Sekcja. Prezes Izby, Stefan Kamiński złożył słowa uznania i serdeczne podziękowania za wkład Sekcji w działania Izby.

   XIV Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 12.11.2019 r.

   XIV posiedzenie odbyło się 12 listopada 2019 r. w siedzibie Izby. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności związanych z zapowiedzianymi przez Ministerstwo Cyfryzacji pracami nad nowymi regulacjami z zakresu łączności elektronicznej. Sekcja z niecierpliwością oczekuje również na zapowiedziane przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie ws. nowych norm PEM. Zapowiedziano prace dotyczące szczegółów funkcjonowania Funduszu Szerokopasmowego wprowadzonego Megaustawą. Poruszono również temat dotyczący Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Postanowiono odnieść się do propozycji wprowadzenia dodatkowego zakresu numeracji dla M2M/IoT. Poruszono temat podpisanego Porozumienia ws. powołania spółki „Polskie 5G”. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 18 grudnia 2019 r.

   XIII Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 15.10.2019 r.

   XIII posiedzenie odbyło się 15 października 2019 r. w siedzibie Multimedia Polska w Warszawie. Najważniejsze tematy wokół których koncentrowało się spotkanie to zaktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji Narodowy Plan Szerokopasmowy wraz z załącznikiem – tzw. planem dla 5G w Polsce, który został przekazany do zaakceptowania Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, zapowiedź utworzenia w Ministerstwie Cyfryzacji Grupy Roboczej ds. 5G, decyzje FTR oraz prace Grupy Roboczej dedykowanej trzeciemu celowi polityki (GR CP3). Dużo czasu poświęcono również przygotowaniom Sekcji do Forum Gospodarczego TIME 2020. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 12 listopada 2019 r.

   XII Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 10.09.2019 r.

   XII posiedzenie odbyło się 10 września 2019 r. w siedzibie Kancelarii GWW w Warszawie. Podczas spotkania poruszono przede wszystkim temat megaustawy, która została podpisana przez Prezydenta. Skomentowano również przebieg posiedzenia w Sejmie, w dniu 30 sierpnia 2019 roku podczas którego miała miejsce mało merytoryczna dyskusja ze strony przeciwników ustawy. W temacie cyberbezpieczeństwa przypomniano o przesłanym 14 sierpnia 2019 roku do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisku Izby do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Zastanawiano się jaka ostatecznie będzie decyzja strony rządowej w zakresie podatku cyfrowego. Poruszono temat podpisanej przez Polskę i USA deklaracji na temat sieci 5G. Poinformowano o planowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przygotowaniu nowego Prawa telekomunikacyjnego. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 15 października 2019 r.

   XI Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 06.08.2019 r.

   XI posiedzenie odbyło się 6 sierpnia 2019 r. siedzibie firmy Sferia S.A. w Warszawie. Podczas spotkania poruszono między innymi temat procedowania megaustawy, wytycznych dla Nadleśniczych procedowany w ramach UKE, konkursu „Internet dla każdego” oraz przygotowań do inicjatywy Digital WeekCyberbezpieczeństwo/cyberprzestępczość w wymiarze militarnym i kryminalnym to kolejny wątek poruszony na spotkaniu, bardzo istotny dla obszaru cyfryzacji, który wiąże się z nałożeniem obowiązków na operatorów. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 10 września 2019 r.

   X Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 09.07.2019 r.

   X posiedzenie zarządu SOT odbyło się zgodnie z planem dnia 9 lipca 2019 roku w siedzibie Izby. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności związanych z przygotowaniem się do panelu w ramach FG TIME 2020. Zrelacjonowano również przebieg posiedzenia sejmowej komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, które odbyło się 26 czerwca 2019 roku, a dotyczyło pierwszego czytania zmiany megaustawy. Skomentowano również konferencję prasową z dnia 1 lipca 2019 roku, na której Izba wraz z Fundacją Digital Poland przedstawiły publikację  “Opowieść o Społeczeństwie 5G”. Poinformowano również o planowanych warsztatach we wrześniu 2019 roku z zaangażowaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, operatorów oraz służb geodezyjnych (GUGiK) w zakresie cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 13 sierpnia 2019 roku.

   IX Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 11.06.2019 r.

   IX posiedzenie odbyło się 11 czerwca 2019 r. w siedzibie firmy Multimedia Polska S.A. w Warszawie. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności związanych z sytuacją na rynku kabli i kanalizacji, regulacji w zakresie BSA i LLU, PEM, prac utworzonej w MIIR grupy roboczej w zakresie udoskonalania sieci połączeń cyfrowych na lata 2021-2027. Poruszono również temat stanowiska Ministerstwa Energii ws. analizy dotyczącej współpracy sektora telekomunikacyjnego z energetycznym. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 9 lipca 2019 r.

   VIII Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 14.05.2019 r.

   VIII posiedzenie odbyło się 14 maja 2019 r. w siedzibie firmy Sferia S.A. w Warszawie. Podczas spotkania odniesiono się do pozytywnych zmian ułatwiających rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej zawartych w skierowanej na Radę Ministrów nowelizacji megaustawy. Skomentowano możliwy negatywny wpływ na procedowanie megaustawy, wynikający z retoryki używanej w czasie konferencji w Sejmie pt. „Sieć 5G w Polsce – szanse i zagrożenia” oraz z wniosków raportu NIK. Podniesiono również temat wysłanego do MIIR stanowiska Izby do projektu nowelizacji prawa budowlanego, zwracając w nim uwagę na potrzebę korelacji prac między resortami aby zapewnić spójność z nowelizacją megaustawy. Przekazano informację o planowanych przez resort finansów zmianach opodatkowania przychodu przedsiębiorstw cyfrowych świadczących usługi na terytorium Polski. Ponadto poruszono również temat inwentaryzacji, regulacji dostępu do kabli, regulacji w zakresie BSA i LLU, modelu i stawki FTR, planu zagospodarowania pasma 3,6-3,8 GHz. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 11 czerwca 2019 r.

   VII Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 09.04.2019 r.

   VII posiedzenie odbyło się 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie T-Mobile Polska w Warszawie. Podczas spotkania poruszono między innymi temat inwentaryzacji, regulacji dostępu do słupów energetycznych, dostępu do kabli w budynkach wielorodzinnych, regulacji w zakresie BSA i LLU oraz prac nad rozporządzeniem PEM. Odnotowano również prace Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie projektu dużej nowelizacji Prawa budowlanego, której propozycje również mają służyć budowie sieci 5G. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 14 maja 2019 r.

   VI Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 05.03.2019 r.

   VI posiedzenie odbyło się 5 marca 2019 r. w hotelu Hilton w Warszawie, podczas 11 Forum Gospodarczego TIME. Podczas spotkania odnotowano, że w dniu 1 marca 2019 r. zostało wysłane do Ministerstwa Cyfryzacji oraz do Urzędu Komunikacji Elektronicznej kolejne wspólne wystąpienie 6 Izb odnoszące się do tematu „ciągłej” inwentaryzacji. Poruszono również temat dwóch konferencji w temacie 5G jakie miały miejsce w dniu 28 lutego 2019 r., jedna w Krakowie, a druga w Warszawie. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowany został opracowany na zlecenie KIGEiT raportPotrzeby telekomunikacyjne Polaków. Kierunki rozwoju stacji bazowych”. Poza tematem sieci 5G, poruszono również temat dostępu do słupów energetycznych oraz kwestię wyjaśnień Izby w sprawie połączonego postępowania w przedmiocie zatwierdzenia wspólnej oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji radiofonicznych i telewizyjnych. Kolejne posiedzenie zarządu SOT odbędzie się 9 kwietnia 2019 r.

   V Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 12.02.2019 r.

   V posiedzenie odbyło się 12 lutego 2019 r. w siedzibie Izby. Podczas posiedzenia zarząd SOT przyjął do  grona członków Sekcji (SOT) dwie firmy: INTERNETIA oraz NEXERA.  Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności związanych z zapowiedzianym kolejnym spotkaniem grupy roboczej ds. rozwoju telekomunikacji organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.  Wśród istotnych do omówienia na spotkaniu w MC tematów na pierwszy plan wysuwa się temat inwentaryzacji infrastruktury w ramach Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Na uwagę zasługuje również temat edukacji w związku z postępującym rozwojem cyfrowym (dostosowanie zawodów do potrzeb rynkowych, ale również edukacja społeczeństwa np. w zakresie pól elektromagnetycznych). Kolejne posiedzenie zarządu zaproponowano aby odbyło się 5 marca 2019 r. podczas 11. Forum Gospodarczego TIME.

   IV Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 08.01.2019 r.

   IV posiedzenie odbyło się 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Izby. Znaczna część spotkania poświęcona została ustaleniu zagadnień do wyartykułowania podczas zaplanowanego na dzień 11 stycznia 2019 r. spotkania grupy roboczej ds. rozwoju telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Poruszono również zagadnienie polityki regulacyjnej Prezesa UKE i jej wpływu na rynek telekomunikacyjny. Przy okazji tematu zbliżającego się 11 Forum Gospodarczego TIME wymieniono poglądy na temat perspektyw dla sieci 5G. Zapadły także ustalenia co do odpowiedzi na konsultacje decyzji FTR. Kolejne posiedzenie zarządu zaplanowano na 12 lutego 2019 r.

   III Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 11.12.2018 r.

   III posiedzenie odbyło się 11 grudnia 2018 r. w warszawskiej siedzibie Multimedia Polska S.A. Podczas spotkania omówiono zagadnienie powołania funduszu szerokopasmowego, opłat za pas drogowy, podjęto temat przyszłych zmian prawnych wynikających z Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ustalono termin wewnętrzny na przygotowanie uwag do projektu nowelizacji Megaustawy. Zastanawiano się nad wpływem na operatorów podwyżki cen energii. Swój dalszy ciąg miały tematy: dostępu do kabli telekomunikacyjnych, certyfikowany mechanizm pomiaru jakości usługi dostępu do sieci Internet oraz temat wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych. Kolejne posiedzenie zarządu zaplanowano na 8 stycznia 2019 r.

   II Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 13.11.2018 r.

   II posiedzenie zarządu SOT odbyło się 13 listopada 2018 r. w siedzibie Izby. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności związanych z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, zapowiedzianą wizytą przedstawicieli KE w ramach przeglądu rynków. Podniesiono również temat wysłanego stanowiska Izby do projektu rozporządzenia w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorami ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania ludności o zagrożeniu. Kolejne posiedzenie planowane jest w dniu 11 grudnia 2018 r.

   I Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 30.10.2018 r.

   I posiedzenie zarządu odbyło się dnia 30 października 2018 r. w przerwie Zgromadzenia Członków Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT. Nowo wybrany zarząd rozpoczął VII kadencję i zdecydował o podziale funkcji. W wyniku uzgodnień skład zarządu SOT przedstawia się następująco:

   1. Eugeniusz Gaca – Przewodniczący
   2. Janusz Górski – Sekretarz (T-MOBILE POLSKA)
   3. Łukasz Bielak – Wiceprzewodniczący (NETIA)
   4. Radosław Fotyga – Wiceprzewodniczący (NOVUM)
   5. Rafał Pietrzak – Wiceprzewodniczący (AITON CALDWELL)
   6. Andrzej Szczerba – Wiceprzewodniczący (EXATEL)
   7. Jerzy Trzaskowski – Wiceprzewodniczący (MULTIMEDIA POLSKA)
   8. Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący (SFERIA)
   9. Małgorzata Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca (P4)

   Kolejne posiedzenie zarządu zaplanowano na dzień 13 listopada 2018 roku.