W dniu 2 sierpnia 2019 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024. Celem głównym strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą ochronę ich informacji. Cele szczegółowe to:

  1. Rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
  2. Stymulowanie podniesienia poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom.
  3. Zwiększanie potencjału narodowego w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
  4. Budowanie świadomości i kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  5. Aktywna rola RP na arenie międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 14 sierpnia 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji. Prace nad przygotowanie stanowiska były prowadzone w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KGI) działającego w naszej Izbie.