Z Ministerstwa Finansów (MF) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania wraz z uzasadnienieniem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i komentarzy w terminie do 20 sierpnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace nad zbieraniem uwag i komentarzy  prowadzone w ramach Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) działającej w naszej Izbie.
Po zakończeniu konsultacji wewnętrznych Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących naszej Izby (SDFUR) opracowała stanowisko i przesłała je do Ministerstwa w dniu 3 września 2019 r.