Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) zwróciło się do KIGEiT z prośbą o udział w konsultacjach dotyczących włączenia 5 rynkowych kwalifikacji zawodowych z branży elektryczno – elektronicznej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

  1. Lutowania ręcznego zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej (wniosek).
  2. Demontażu i montażu zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej (wniosek).
  3. Montowania manualnego komponentów elektrycznych i elektronicznych (wniosek).
  4. Demontażu i montażu komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array) (wniosek).
  5. Zabezpieczenia komponentów i produktów przed skutkami wyładowań elektrostatycznych (wniosek).
Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych. Kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe. Poza kwalifikacjami, które weszły do systemu z mocy ustawy (kwalifikacje szkolne i akademickie), inne muszą być do niego wpisane na przykład na wniosek zainteresowanych podmiotów.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z załączonym pismem i dołączonymi wnioskami oraz o ewentualne zgłoszenie uwag lub opinii w formularzu konsultacji, w którym jest prośba o odniesienie się do zagadnień w nim wskazanych i o udzielenie odpowiedzi na pytania. Prosimy uprzejmie, aby Państwa opinie były przesyłane w formie edytowalnej, a nie w plikach pdf.
Uwagi prosimy przekazywać drogą mailową w terminie do 10 września 2019 roku bezpośrednio do MPiT na adres mailowy: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl lub na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Dodatkowo informujemy, że zaproszenie do konsultacji zamieszczono również w dziale ogłoszeń na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji