Z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymaliśmy zaproszenie do zgłaszania ekspertów do prac w grupach konsultacyjnych, które będą utworzone przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego (DNiSW). W ramach grup będą się odbywały konsultacje z przedstawicielami przemysłu i nauki obszarów tematycznych Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF-R) na lata 2021 – 2027. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz aktualnym podziałem na klastry i motywy.

Firmy zainteresowane udziałem swoich przedstawicieli w pracach grup zapraszamy do kontaktu na adres poczty elektronicznej naszego Biura do 25 sierpnia 2019 r.