W dniu 22 marca 2018 r. Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji publicznych, do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji, zawierający zmiany przepisów regulujących gospodarowanie częstotliwościami. Projekt dostępny jest również na stronie RCL pod numerem UC113. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 16 kwietnia 2018 r. na adres kigeit@kigeit.org.pl.


Wyniki konsultacji: W dniu 2o kwietnia 2018 roku Izba przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji wypracowane stanowisko.