Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności.

Numer decyzji:  DNR-91/2018 (decyzja)

Data wydania decyzji:  2018-03-23

Sygnatura akt:  DNR-730-220(23)/17(BB)

Uczestnicy postępowania:  „BEMKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jawczycach,