W dniu 28 marca 2018 r. Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji zaproszenie do konsultacji „Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących walki z bezprawnymi treściami w Internecie”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do dnia 12 kwietnia 2018 r. Uwagi proszę przesyłać na adres: kigeit@kigeit.org.pl.

Biorąc pod uwagę oczekiwania Ministerstwa Cyfryzacji, w szczególności prosimy o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. W jaki sposób działania podejmowane przez dostawców usług hostingowych w zakresie skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie, powinny wpływać na wyłączenie ich odpowiedzialności (art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE)?
 2. W jaki sposób należy określić przez dostawców usług hostingowych warunki i kryteria uznania zaufanych podmiotów tzw. „trusted flaggers”, aby osiągnąć pluralizm podmiotów?
 3. Czy w sytuacji występowania nielegalnych treści w Internecie jest możliwa skuteczna ochrona, jeśli mamy do czynienia z anonimowym zawiadomieniem i na jakim etapie powinno być ono zgłaszane? W jaki sposób zapobiegać nadużywaniu składania zawiadomień?
 4. Jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów?
 5. Jakie zalecenia KE (poza wskazanymi w w/w zaleceniu) powinny być podejmowane przez dostawców usług hostingowych do skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie?
 6. Jaka jest najbardziej dogodna formuła zbierania przez właściwy organ sprawozdań dot. zgłoszeń i decyzji dostawców usług hostingowych ws. nielegalnych treści w Internecie?

Należy podkreślić, że zalecenie KE dotyczy jedynie treści nielegalnych. Dyrektywa 2000/31/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym) nie definiuje, a tym bardzie nie harmonizuje pojęcia treści bezprawnych. Zgodne z europejskim porządkiem prawnym za bezprawne uznaje się treści objęte zakresem:

 • dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej,
 • rozpowszechniania informacji odnoszących się do terroryzmu,
 • praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym,
 • audiowizualnych usług medialnych,
 • nielegalnego nawoływania do nienawiści,
 • naruszenie przepisów prawa ochrony konsumentów.

Wyniki konsultacji: w dniu 16 kwietnia 2018 roku Izba przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji przygotowane stanowisko.