Tematyka procesu inwestycyjnego stacji bazowych telefonii komórkowej („SBTK”) oraz ich wpływu na organizmy żywe zaczyna przebijać się do opinii publicznej. Zaczynają pojawiać się głosy, które próbują udowodnić potrzebę jeszcze większej kontroli niż dotychczas nad procesem inwestycyjnym SBTK, a także zaostrzenia polskich norm dotyczących promieniowania elektromagnetycznego, które to normy należą do najbardziej restrykcyjnych na świecie ze względu na wartości bezwzględne (0,1 W/m2, a nie 10 W/m2 rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), sposób pomiaru (punktowy, a nie średnia dobowa) i definicji miejsc dostępnych dla ludności (wszystkie, a nie miejsca stałego pobytu). Głosy te nie zawsze należą do osób, które w pełni zgłębiły skomplikowaną materię problemu, nie zawsze rozumiejąc rozdzielność postępowania lokalizacyjnego, budowlanego i środowiskowego.

Izba chcąc zabrać głos w tej ważnej dyskusji przedstawia opinię prawną, odnoszącą się do postulatów prawno-administracyjnych „Raportu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla miasta Krakowa na lata 2018-2022”. Opinia ta pokazuje jak bardzo skomplikowanym i wielowątkowym jest proces inwestycyjny SBTK oraz wskazuje na brak jednoznaczności wielu podnoszonych w przestrzeni publicznej tez. Liczymy, że załączony materiał będzie wzięty pod uwagę w toczącej się dyskusji.