Nadchodzące wybory samorządowe stały się okazją do zgłaszania wielu pomysłów inwestycyjnych i modernizacyjnych. KIGEiT wspiera pomysł budowy i uruchomienia usług Smart City dla mieszkańców, samorządu i administracji Warszawy. W związku z tym zapraszamy firmy zajmujące się technikami cyfrowymi na spotkanie z kandydatem na Prezydenta Warszawy – Rafałem Trzaskowskim. Pan Trzaskowski chciałby przedstawić środowisku firm z sektora elektroniki, telekomunikacji i technik informacyjnych swoje propozycje, w oparciu o które będzie budowany plan inwestycyjny, niezbędny dla cyfryzacji miasta. Będzie to okazja do dyskusji na temat wykorzystania innowacyjnego potencjału polskich firm i ich zaangażowania w realizację programu budowy inteligentnego miasta.
Warszawa ma zasoby infrastrukturalne, którymi można znacznie lepiej zarządzać poprzez zastosowanie cyfrowych technik. Zbierane dane o funkcjonowaniu miasta mogą być surowcem do uruchamiania wielu nowych usług. Światowe doświadczenia w tej dziedzinie są bardzo obiecujące. Wynika z nich, ze każde miasto jest inne i w każdym z nich potrzebny inny zestaw usług Smart City.  KIGEiT zachęca do dyskusji na temat potrzebnego zakresu zbierania, integracji i udostępniania danych o funkcjonowaniu miasta i jego otoczenia, by stworzyć jak najszerszą platformę do budowy potrzebnych mieszkańcom aplikacji.
Spotkanie odbędzie się 26 września 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 w Sali 205. Spotkanie jest zaplanowane na 3 godziny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie z podaniem nazwy firmy, imienia i nazwiska przedstawiciela wraz z adresem e-mail do kontaktu (prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia). Termin zgłoszeń do udziału w spotkaniu upływa 21 września o godz. 16:00.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zgloszenie@kigeit.org.pl. Osoby, które wyrażą chęć uczestniczenia w spotkaniu otrzymają indywidualne potwierdzenie (pocztą elektroniczną) – do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).