Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy LVD. Celem konsultacji jest ocena, czy dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE jest odpowiednia pod względem skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i wartości dodanej UE. Dyrektywa LVD ma zastosowanie (z zastrzeżeniem szczególnych wyłączeń) do urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym od 50 V do 1000 V (prąd przemienny) lub od 75 V do 1500 V (prąd stały), które są wprowadzane na rynek europejski. Dotyczy to takich urządzeń jak piece elektryczne, pralki i suszarki, tostery, telewizory, drukarki, lampy itp. (lista nie jest wyczerpująca). Na podstawie wniosków dotyczących wykonania dyrektywy Komisja oceni, jakie dalsze kroki mogą być konieczne, aby poprawić skuteczność dyrektywy.

Ogłoszone w związku z tym publiczne konsultacje są narzędziem służącym do identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji, które mogą wymagać regulacyjnych i/lub nieregulacyjnych środków naprawczych.
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składnia uwag, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych w terminie do 20 lutego 2019 roku. Prosimy o ich przesyłanie na nasz adres poczty elektronicznej. Konsultacje w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE).