Komitet Wspierania e-Umiejetności (KWe-U) działający w strukturze naszej Izby, w odpowiedzi na pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozpoczęciu konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego zebrał i przygotował uwagi do w/w projektu.

Uwagi dotyczyły Załącznika 10 dla dla branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM). Komitet e-Umiejętności (KWe-U) przesłał zebrane uwagi do Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 11.01.2019 r.