W dniu 8 stycznia 2019 roku odbyło się I posiedzenie Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania. Podczas posiedzenie powołano następujące grupy robocze:

  1. Grupa Robocza ds. Rozporządzenia, której zadaniem będzie wsparcie techniczne w procesie przygotowywania rozporządzenia wykonawczego w sprawie funkcjonowania systemu pomiarowego. Przewiduje się, że Grupa zakończy prace w terminie 6 miesięcy.
  2. Grupa Robocza ds. RODO, której zadaniem będzie opracowanie statusu danych pomiarowych w świetle Rozporządzenia RODO i weryfikacja przepisów projektu ustawy dotyczących tego zagadnienia. Przewiduje się, że Grupa zakończy prace w terminie 1 miesiąca.
  3. Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji, której zadaniem będzie opracowanie modelu przekazywania informacji pomiarowych pomiędzy uczestnikami systemu inteligentnego opomiarowania. Przewiduje się, że Grupa zakończy prace w terminie 3 miesięcy.
  4. Grupa Robocza ds. HAN, której zadaniem będzie opracowanie zasad współpracy licznika zdalnego odczytu z instalacją odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym (siecią domową – Home Area Network) oraz standardów zapewniających interoperacyjność Przewiduje się, że Grupa zakończy prace w terminie 12 miesięcy.
  5. Grupa Robocza ds. Korzyści, której zadaniem będzie opracowanie koncepcji wprowadzenia innowacyjnych taryf oraz innych rozwiązań wspierających uzyskanie przez obiorców końcowych i uczestników rynku korzyści z wdrożenia inteligentnego opomiarowania. Przewiduje się, że Grupa zakończy prace w terminie 6 miesięcy.

KIGEiT delegowała do pracy w poszczególnych grupach swoich przedstawicieli. Będziemy aktywni w każdej z Grup roboczych aby zaplanowane prace zakończyły się w wyznaczonych terminach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy, które postaramy się wykorzystać w pracach Grup roboczych. Uwagi można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl.