W dniu 7 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Zarządu Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) oraz Prezesa KIGEiT z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) p. Tadeuszem Kościńskim oraz zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej. Zarząd SDFUR przedstawił Ministrowi zaniepokojenie i zastrzeżenia sektora do przeciągającego się procesu legislacyjnego ustawy wprowadzającej kasy fiskalne online na polski rynek, które miały być oferowane klientom od 1 października 2018 roku.

Producenci zrzeszeniu w SDFUR KIGEiT (ponad 95% rynku) zgodnie z ustalonym przez ministerstwo terminami: zaprojektowali nową generację urządzeń online,  zabezpieczyli niezbędne moce produkcyjne, zakupili niezbędne podzespoły oraz przeprowadzili testy homologacyjne w GUM, kończąc tym samym cały żmudny proces po swojej stronie. Obecnie w GUM złożonych jest ponad 25 wniosków o homologację urządzeń online, a 12 z nich przeszło już pozytywnie badania testowe i są gotowe do wydania homologacji. Niestety brak nowelizacji ustawy o VAT nie pozwala na otrzymanie homologacji GUM, uniemożliwia otrzymanie numerów unikatowych do kas z Ministerstwa Finansów oraz wprowadzania tych kas na rynek.

Zatrzymanie procesu legislacji na tym etapie jest dla naszego sektora zupełnie niezrozumiałe i nasuwa nam pytanie o to, kiedy ustawodawca wypełni swoją cześć zobowiązania i wprowadzi projekt w życie? Dalsze oczekiwanie to strata dla klientów, branży i Skarbu Państwa. Zarząd SDFUR zadeklarował, że branża jest gotowa aby kasy online sprzedawać niezależnie od potencjalnego sprecyzowania planów rządu co do obowiązku posiadania kas online u danych grup podatników. Brak planów i ścieżki czasowej jest najgorszym scenariuszem i powoduje coraz większe straty u producentów.

Członkowie Zarządu SDFUR przedstawili wiele uwag i argumentów oraz zaapelowali do MPiT aby biorąc pod uwagę dotychczasowej dobrą współpracę (nad rozporządzeniem technicznym o kasach online) o zaangażowanie się w prace nad nowelizacją ustawy w Sejmie i Komisji Finansów Publicznych i doprowadzenie do zakończenia prac ustawowych, które doprowadzą do uruchomienia rynku kas online w Polsce.