Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) poinformowało o rozpoczęciu drugiej tury projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Promocją zostanie objętych (tak jak dotychczas) 12 branż priorytetowych. Węcej o nowych branżowych programach promocji  można zapoznać się na stronie internetowej MPiT. W programach przewidziano szereg uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z programów promocji. Nie będzie obowiązkowej listy targów, jedynie lista targów, na których będą organizowane stoiska narodowe. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału tylko w jednej imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe. Ponadto nie będzie ograniczeń w liczbie podejmowanych działań. Przedsiębiorca będzie mógł realizować działania promocyjne od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

25 stycznia 2019 r. PARP ogłosi konkurs na dofinansowanie projektów. Nabór wniosków rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 4 kwietnia 2019 r. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wyniesie ok. 150 mln zł. Na stronie internetowej  PARP, zamieszczone zostaną informacje o konkursie. Więcej informacji udziela Pani Ewa Kubeł, tel. 22 262 97 49 (adres poczty elektronicznej: Ewa.Kubel@mpit.gov.pl).