Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje w dniu 24 stycznia 2019 roku w Warszawie w naszej siedzibie przy ul. Stępińskiej 22/30 od godz. 11:00 do 15:00 seminarium: „Nie daj się podsłuchać – narzędzia zabezpieczania połączeń głosowych, sms i chat w sieciach komórkowych„.

Celem seminarium jest prezentacja wiedzy oraz przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie:

  • zachowania bezpieczeństwa informacyjnego w użytkowaniu smartfonów i innych urządzeń mobilnych,
  • przekazania wiedzy o urządzeniach podsłuchowych, programach i innych sposobach i środkach naruszania prywatności,
  • wskazania procedur, zasad i nawyków bezpiecznej komunikacji przez telefon i Internet z użyciem samodzielnie zainstalowanych i skonfigurowanych kanałów komunikacji,
  • sposobów zabezpieczania swojej prywatności, w szczególności informacji przechowywanych w mobilnych urządzeniach elektronicznych.

Seminarium jest dedykowane dla wszystkich osób chcących poprawić osobiste i firmowe bezpieczeństwo połączeń przed podsłuchem płynącym z sieci komórkowych i internetu w szczególności dla: inspektorów danych osobowych, administratorów danych osobowych oraz IT, kierowników i pracowników zespołów narażonych na inwigilację i szpiegostwo (zespoły B+R, audytu, NOC&SOC, zakupów, sprzedaży, przygotowania ofert, księgowości, itp.) oraz Zarządów i Rad Nadzorczych, a także dedykowanych zespołów obsługi Zarządów i RN.


Program seminarium:

  • 11:00 – 11:10 Przywitanie uczestników – Stefan Kamiński – Prezes KIGEiT
  • 11:10 – 12:00 Sesja 1: Środki i metody inwigilacji elektronicznej (studia przypadków utraty informacji – szpiegostwo przemysłowe, typowe miejsca i sposoby inwigilacji; urządzenia i oprogramowanie szpiegowskie).
  • 12:00 – 13:00 Sesja 2: Bezpieczna komunikacja przez telefon i Internet (przegląd zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji – metody kradzieży tożsamości i naruszania prywatności; przegląd oprogramowania naruszającego prywatność, zabezpieczanie smartfonów i innych urządzeń połączonych z Internetem – praktyka bezpiecznej komunikacji z użyciem sieci Internet, zabezpieczanie telefonów komórkowych – metodyka podsłuchu telefonów komórkowych, bezpieczne systemy operacyjne, bezpieczne korzystanie z Internetu w smartfonie.
  • 13:00 – 14:00 Sesja 3: Bezpieczne przechowywanie informacji w urządzeniach elektronicznych (zagrożenie inwigilacją offline oraz samoobrona – rozwiązania amatorskie i profesjonalne, sprzątanie po sobie „elektronicznych śmieci” – metadane, skuteczne czyszczenie nośników danych, szyfrowanie).
  • 14:00 – 15:00 Konsultacje indywidualne.

Seminarium poprowadzą eksperci z firmy SFERISK IBDG POLSKA (firma jest członkiem KIGEiT): Zdzisław Nowak (jest także Przewodniczącym Rady Programowej IV Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych – 4FBST”) oraz Robert Czarnecki. Koszt udziału w semianrium wynosi 85,00 zł + VAT dla członków KIGEiT, dla pozostałych osób koszt udziału wynosi 150,00 zł + VAT. Zgłoszenia na FORMULARZU (do pobrania) proszę przesyłać (skan) na adres kigeit@kigeit.org.pl, na ten adres można także zgłaszać pytania lub uwagi dotyczące seminarium. Termi zgłoszeń upływa w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz.: 15:00.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona salą konferencyjną. W przypadku większej liczby zgłoszeń może dojść do zmiany miejsca szkolenia.