Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT) w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) zwrócił sie do naszej Izby z prośbą o pomoc w dotarciu do ekspertów zajmujących się tematem Sztucznej Inteligencji i jej zastosowań w gospodarce. W departamencie działa Grupa Robocza Dyrektywy Maszynowej (GRDM) i otrzymuje ona często ciekawe materiały, którymi chętnie podzieli się z ekspertami. Przekazujemy Państwo do konsultacji dokument dotyczący projektu kodeksu etycznego związanego ze Sztuczną Inteligencją pt.: „Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI„.
Wszystkich zaintresowanych, którzy zechcą zaangażować się w konsultacje niezwykle interesujących dokumentów nad którymi trwają prace w Komisji Europejskiej, prosimy o przesyłanie na nasz adres: kigeit@kigeit.org.pl zgłoszenia chęci pracy w tych tematach. Przekażemy je do MPiT. Będziemy także informować te osoby o wszystkich konsultacjach dotyczących Sztucznej Inteligencji (AI).  Zgłoszenie proszę przesłać 18 stycznia 2019 roku do godz. 13:00.