Author Joanna Tworóg

PoLAND of IT masters – to hasło towarzyszy projektowi realizowanemu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Jego celem jest wsparcie promocji Polski jako kraju o wysokim ...
Czytaj więcej
Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujący w Warszawie 15 maja 2019 r., zgodnie z § 18 Statutu w głosowaniu jawnym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT ...
Czytaj więcej
Page 6 of 7
1 4 5 6 7