5 marca 2019 roku, podczas Forum Gospodarczego TIME w Warszawie miała miejsce sesja Diginno Innovation. Wydarzenie poświęcone było kreowaniu i wdrażaniu innowacji w firmach od strony zarządzania. Cyfrowa transformacja przemysłu wymaga nowych metod zarządzania. Zadaniem sesji było zaangażowanie uczestników do szukania odpowiedzi na pytania: w jaki sposób skutecznie tworzyć nowe rozwiązania i procesy w organizacji, jak efektywnie wprowadzać je w życie, jak współpracować zarówno wewnątrz jak i z podmiotami na zewnątrz organizacji, aby osiągać jak najlepsze rezultaty dla biznesu.

Sesja podzielona była na dwie części – w pierwszej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji ekspertów. Temat „Wyzwania zarządcze Industry 4.0 – skuteczne wdrożenie innowacji, zarządzanie zmianą w organizacji” przedstawił Łukasz Kowalik, Empirium; z kolei „Design Thinking jak metoda generowania innowacji w procesie cyfryzacji w firmie / zespole” – Magdalena Sadowska-Pożycka, Siemens.

Ważnym elementem była praca w grupach i wspólne wypracowywanie rozwiązań dla firm, które chcą być bardziej innowacyjne i chcą skutecznie korzystać z możliwości, które niesie współczesna technologia.

W dalszej części wystąpił Andrzej Soldaty, lider projektu Platforma Przemysłu Przyszłości, przybliżając uczestnikom tą inicjatywę. Prof. Knud Erik Skouby,  Aalborg University (Kopenhaga), duńskiego partnera projektu Diginno, przedstawił wstępne wyniki badań Business Needs Assesment realizowanych w ramach projektu Diginno. Całość podsumował Krzysztof Chełpiński, członek zarządu KIGEiT.