“e-CMR jako spójny system transgraniczny – wyzwania na poziomie międzynarodowym” to temat  posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Transportu Drogowego, które odbyło się 21 lutego 2019.

Było to kolejne posiedzenie poświęcone wprowadzaniu elektronicznego listu przewozowego (e-CMR), tym razem w związku z nowymi pracami podjętymi w ramach projektu DIGINNO (Digital Innovation Network). Projekt ten obejmuje kraje Regionu Morza Bałtyckiego, a celem jest przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy.

Polskim partnerem DIGINNO jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Jedna z części projektu poświęcona jest cyfryzacji i interoperacyjności transgranicznych usług publicznych (G2B), zaś do opracowanie – modelowania i promowania –  wybrano m.in. właśnie e-CMR.

Pan Marcin Wolak z Instytutu Transportu Drogowego, współpracujący z KiGEiT w ramach  DIGINNO, zaprezentował system e-CMR, który jest polską propozycją, jedną z sześciu przedstawionych przez przedstawicieli każdego z państw biorących udział w projekcie. W przeprowadzonym głosowaniu wśród uczestników grupy zajmującej się e-CMR polski projekt zajął pierwsze miejsce. Zakłada m.in. wykorzystanie technologii blockchain.

Po prezentacji dyskutowano nad problemami związanymi z przedstawionym rozwiązaniem:

  • standaryzacją,
  • weryfikacją podpisu,
  • kosztami kontroli drogowych,
  • problem barier prawnych,
  • wymaganiami RODO,
  • przewidywanym czasem implementacji.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury, Cyfryzacji i  Przedsiębiorczości oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Zrzeszenia  Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, NASK i KIGEiT.