Przedstawiciel KIGEiT wziął udział w spotkaniu grupy roboczej opracowującej narzędzie, którego celem jest budowanie świadomości i potrzeby cyfryzacji w małych i średnich firmach, a także pomoc w pierwszych krokach.

Narzędzie – ankieta online – będzie prowadziło poprzez poszczególne obszary firmy wskazując gdzie można szukać możliwości poprawy efektywności, zmiany procesów.

Spotkanie, 28 sierpnia, w Rydze miało na celu weryfikację pytań, a także uzyskanie konsensusu pomiędzy potrzebami różnych krajów w regionie. Wzięli w nim udział przedstawiciele, Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Polski, Szwecji.